Tallåsskolan är i dagsläget en F-3 skola som även innefattar ett fritidshem. Åk 4-6:s elever går på Fröviskolan i Högsby. 

I vår verksamhet finns en framåtanda och flexibilitet och vi har flera områden som vi prioriterar i vårt kvalitetsarbete. 

För tillfället har vi stort fokus på följande områden:

Pulsträning

På skolan har eleverna tillsammans med lärare valt att prioritera rörelse. Varje klass arbetar med pulsträning flera gånger i veckan för att förbättra elevernas kognitiva förmåga och hälsa.

Läs mer om varför vi arbetar med pulsträning, och forskningsbakgrunden till detta:

Läs mer hos Skolverket

Läs mer hos SVT

Friluftsliv

Vi försöker att vara ute i naturen så mycket som möjligt i vår undervisning och förlägger ungefär en dag per månad utomhus då vi även lagar maten utomhus.

Postadress

Högsby kommun
Tallåsskolan
Kyrkogatan 8
579 33 Högsby

Besöksadress

Tallåsskolan
Skolgatan 1
579 71 Ruda

Telefon lärarrum: 010-356 55 15