Avgifter i hemtjänsten (ingår i maxtaxan 2 359 kr)

Hemtjänst (Städ, dusch, personlig omvårdnad, social samvaro, promenad, tvätt och enklare klädvård, ta in post och tidning, bäddning, måltidshjälp etcetera) 

459 kr/timma

Tvättservice Arbetsmarknadsenheten 

62 kr/tillfälle

Inköp av dagligvaror

126 kr/tillfälle

Egenvårdsinsatser dagliga

416 kr/månad

Korttidsplats/växelvård

91 kr/dygn

Trygghetslarm

349 kr/månad

Hemsjukvårdspatient/Hemrehab

416 kr/månad

Hembesök/hjälpmedelsutprovning

177 kr/tillfälle, max 1 770 kr/år

Avgifter i hemtjänsten (ingår inte i maxtaxan)

Ledsagning till sjukvårdsinrättning

175 kr/tillfälle, max 700 kr/månad

Borttappad larmklocka/knapp

490 kr

Ej återlämnat/förstört larm

950 kr

Matdistribution lunch

73 kr/portion

Matdistribution kvällsmat

32 kr/portion

Mat i dagverksamhet

98 kr/dag

Mat vid vistelse på korttidsplats

131 kr/dag

Avgifter i äldreboendet

Hyra Dr Mobergers väg

6 042, 6 620, 6 725, 6 830 kr/månad

Hyra Kyrkvägen 

6 987 kr/månad

Matkostnad

3 957 kr/månad

Personlig omvårdnad

2 359 kr/månad, lika med maxtaxan

Servicepaket

131 kr/månad (valfritt)

Anhöriglunch

105 kr/portion 

Avgifter vid externa placeringar

Hyra

4 145 kr/månad

Matkostnad

3 957 kr/månad

Personlig omvårdnad

2 359 kr/månad, lika med maxtaxan

Övriga avgifter

Intyg för bostadsanpassningsbidrag

237 kr

Rehabpersonal hämtar hjälpmedel

349 kr/tillfälle

Rengöring av återlämnade hjälpmedel

400 kr/hjälpmedel

Hyra förskriven elrullstol

83 kr/månad

Kryckkäppar 

174 kr/par 

Turistlån av hjälpmedel

228 kr/hjälpmedel och månad