Avgifter i hemtjänsten (ingår i maxtaxan 2 170 kr)

Hemtjänst (Städ, dusch, personlig omvårdnad, social samvaro, promenad, tvätt och enklare klädvård, ta in post och tidning, bäddning, måltidshjälp etcetera) 

450 kr/timme

Tvättservice Arbetsmarknadsenheten 

61 kr/tillfälle

Tillfällig följeslagare till sjukvårdsinrättning

124 kr/tillfälle

Inköp

124 kr/tillfälle

Egenvårdsinsatser dagliga

408 kr/månad

Korttidsplats/växelvård

89 kr/dygn

Trygghetslarm

342 kr/månad

Avgifter i hemtjänsten (ingår inte i maxtaxan)

Matdistribution lunch/middag

69 kr/portion

Matdistribution kvällsmat

30 kr/dag

Mat i dagverksamhet

92 kr/dag

Mat vid vistelse på korttidsplats

124 kr/dag

Avgifter i äldreboendet

Hyra Dr Mobergers väg

5 924, 6 593, 6 696 kr/månad

Hyra Kvillgården

2 709, 3 551, 3 759 kr/månad 

Hyra Kyrkvägen 

6 850 kr/månad

Matkostnad

3 733 kr/månad

Personlig omvårdnad

2 170 kr/månad vilket är lika med maxtaxan

Servicepaket

128 kr/månad (valfritt)

Avgifter vid externa placeringar

Hyra

2 763 kr/månad

Matkostnad

3 733 kr/månad

Personlig omvårdnad

2 170 kr/månad vilket är lika med maxtaxan

Övriga avgifter

Hemsjukvårdspatient

408 kr/månad (ingår i maxtaxan)

Hembesök/hjälpmedelsutprovning av hälso- och sjukvårdspersonal (ej hemsjukvårdspatient)

174 kr/tillfälle, max 1 740 kr under 12 månader (ingår i maxtaxan)

Intyg för bostadsanpassningsbidrag

232 kr

Rehabpersonal hämtar hjälpmedel i hemmet

342 kr/tillfälle

Hyra elrullstol

75 kr/månad

Kryckkäppar 

171 kr/par 

Turistlån av hjälpmedel

228 kr/hjälpmedel och /månad