Avgifter i hemtjänsten (ingår i maxtaxan 2 575 kronor)

Hemtjänst (Städ, dusch, personlig omvårdnad, social aktivitet, promenad, tvätt och enklare klädvård, ta in post och tidning, bäddning, måltidshjälp etcetera) 

468 kronor/timma

Tvättservice Arbetsmarknadsenheten 

63 kronor/tillfälle

Inköp av dagligvaror

129 kronor/tillfälle

Egenvårdsinsatser dagliga

424 kronor/månad

Korttidsplats/växelvård

93 kronor/dygn

Trygghetslarm

356 kronor/månad

Hemsjukvårdspatient

424 kronor/månad

Hembesök/utlämnings-/utprovningsavgift

181 kronor/tillfälle, max 724 kronor/månad

Avgifter i hemtjänsten (ingår inte i maxtaxan)

Följeslagare till sjukvårdsinrättning

179 kronor/tillfälle, max 716 kronor/månad

Borttappad larmklocka/knapp

500 kronor

Ej återlämnat eller förstört larm

969 kronor

Matdistribution lunch

74 kronor/portion

Matdistribution kvällsmat

33 kronor/portion

Mat i dagverksamhet

100 kronor/dag

Mat vid vistelse på korttidsplats eller växelvård

134 kronor/dag

Avgifter i äldreboendet

Hyra Dr Mobergers väg

6 175, 6 766, 6 873, 6 980 kronor/månad

Hyra Kyrkvägen 

7 141 kronor/månad

Matkostnad

4 036 kronor/månad

Personlig omvårdnad

2 575 kronor/månad, lika med maxtaxan

Servicepaket

134 kronor/månad (valfritt)

Anhöriglunch

107 kronor/portion 

Avgifter vid externa placeringar

Hyra

4 236 kronor/månad

Matkostnad

4 036 kronor/månad

Personlig omvårdnad

2 575 kronor/månad, lika med maxtaxan

Övriga avgifter

Intyg för bostadsanpassningsbidrag

242 kronor

Rehabpersonal hämtar hjälpmedel

356 kronor/tillfälle

Rengöring av återlämnade hjälpmedel

408 kronor/hjälpmedel

Hyra förskriven elrullstol

83 kronor/månad

Kryckkäppar 

177 kronor/par 

Turistlån av hjälpmedel

238 kronor/hjälpmedel och månad

Ersättning av dödsbon för kommunens kostnader för provisorisk dödsboförvaltning: en procent av prisbasbelopp per timme.
Timtaxan kan enbart tas ut för de dödsbon där det finns tillgångar.