Avgifter i hemtjänsten (ingår i maxtaxan 2 139 kr)

Egenvårdsinsatser dagliga 

400 kr/månad

Ledsagning

450 kr/timme

Tvätthantering tegelbrukstvätt 

60 kr/tillfälle

Inköp/Tillfällig följeslagare 

122 kr/tillfälle

Personlig omsorg

450 kr/timme

Dusch

450 kr/timme

Städ

450 kr/timme

Korttidsplats

87 kr/dygn

Trygghetslarm digitalt

336 kr/månad

Avgifter i hemtjänsten (ingår inte i maxtaxan)

Matdistribution

67,50 kr/portion

Mat i dagverksamhet

90,50 kr/dag

Kvällsmat

29 kr/dag

Mat vid vistelse på korttidsplats

122 kr/dag

Avgifter i äldreboendet

Hyra Dr Mobergers väg

5 808 – 6 565 kr/månad

Hyra Välengården/Kvillgården

2 656 – 3 686 kr/månad

Mat

3 660 kr/månad

Personlig omsorg

2 139 kr/månad, vilket är lika med maxtaxan

Servicepaket, gäller Dr Mobergers väg

125 kr/månad (valfritt)

Övriga avgifter

Hemsjukvårdspatient

400 kr/månad (ingår i maxtaxan)

Hembesök/hjälpmedelsutprovning av hälso- och sjukvårdspersonal (ej hemsjukvårdspatient)

171 kr/tillfälle, max 1 710 kr under 12 månader (ingår i maxtaxan)

Intyg för bostadsanpassningsbidrag

228 kr

Rehabpersonal hämtar hjälpmedel i hemmet

336 kr/tillfälle

Hyra elrullstol

74 kr/månad

Kryckkäppar 

168 kr/par 

Turistlån av hjälpmedel

224 kr/månad och hjälpmedel

Avdrag vid ej utnyttjad omsorg
Frånvaro måste meddelas till telefon 0491-291 79.
Vid akut sjukhusvård görs avdrag direkt.

1/30-del/dygn av omsorgsavgiften