Fagerhult

Elljusspåret i Fagerhult utgår från Fagerhults skola och är 2,5 kilometer långt. Används vintertid även som längdskidspår. Spåret är belyst. Slingan är belagd av stenmjöl och mycket uppför/nedför vilket gör varvet extra utmanande.

Fågelfors

Elljusspåret finns i Ugglemon. Det startar och slutar vid baksidan av Ugglemoskolan. Det finns en 2,5-kilometersbana och en 1,5-kilometersbana. Båda är belysta under kvällstid. Under vintertid ska elljusspåren i Ugglemons friluftsområde endast användas till längdskidåkning. 

Ruda

Vid idrottsplatsen Tallåsvallen finns ett belyst elljusspår som är 2,5 kilometer. Vid vinterväder används slingan som skidspår.

Regler för längdskidspår

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018 om regler för elljus-, motions- och skidspår:

Regler för elljus-, motions- och skidspår
16 § Ridning och framförande av hästar får ej ske på iordningsställda elljus-, motions- och skidspår. Ej heller gång, löpning eller cykling under vintertid i anlagda skidspår på elljus- och motionsspår.

Foto: Jens Gustafsson