Brottsförebyggande arbete handlar om att arbeta förebyggande för att förhindra att brott inträffar. Bland annat innebär det att kommun och polis samarbetar för att begränsa eller förhindra möjligheter till brott. Grannsamverkan är ett exempel på brottsförebyggande arbete. Högsby kommun bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med Polismyndigheten.