Grannsamverkan är ett exempel på brottsförebyggande arbete. Högsby kommun bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med Polismyndigheten.