FAKTA:

Gatuadress: Bötterum, Långemåla
Postort Ruda
Webbsida: www.hembygd.se/langemala 

Kontaktperson: Dea Carlsson 070-259 15 82