Gatuadress: Bötterum, Långemåla

Postort: Ruda

Webbsida:

www.hembygd.se/langemala 

Kontaktperson: Dea Carlsson, 070-259 15 82