FAKTA:

Gatuadress: Bötterum, Långemåla
Postort Ruda
Webbsida: www.hembygd.se/langemala 
Öppettider: 11.00-17.00 mellan 21 juni till 23 augusti

Kontaktperson: Dea Carlsson 070-259 15 82