För dig som fyllt 20 år och ska studera på Komvux finns: 

  • Yrkesutbildning, svetsare
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
  • Svenska för invandrare

Att studera på Kommunal Vuxenutbildning – Komvux

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år har du som är bosatt i Sverige rätt till Kommunal vuxenutbildning i din hemkommun. Du har även rätt till studier på Komvux om du har gått ut med gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan men ännu inte fyllt 20 år.

På Komvux läser du som behöver läsa in eller komplettera kurser på grundskole- eller gymnasienivå.

På Komvux blir studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar mindre. Detta betyder att du som elev får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

Du lägger tillsammans med studie- och yrkesvägledaren upp en studieplan med vilka ämnen du vill kombinera och i vilken studietakt du vill studera.

Studieplan

När du vill ansöka om att studera på Komvux ska du boka ett planeringsmöte med vår studie- och yrkesvägledare. Där upprättar du en studieplanering med din nuvarande utbildningsnivå, syftet med dina studier, studiefinansiering samt vilka kurser du behöver för önskvärd examen/målsättning.

Betyg

Varje kurs bedöms med betygen A-F där godkänt är A-E. Får du betyget F har du inte klarat kursen.

Prövning

Att göra om en kurs eller läsa upp ett tidigare betyg kallas att göra en prövning. En prövning kostar 500 kr/tillfälle. Du lägger då upp en planering tillsammans med en lärare där du får uppgifter. Du studerar sedan hela kursen på egen hand för att sedan tenta av kursen vid ett eller flera tillfällen. Planering inför en prövning görs först med studie- och yrkesvägledaren.

Studiefinansiering

Studier på Komvux är CSN-berättigade. Du måste studera 20 poäng per vecka för att få studiemedel på heltid. Har du betyget F i en eller flera kurser berättigas du inte studiemedel. Läs mer på CSN.

Har du frågor om hur det fungerar att studera på Komvux? Eller vill du boka ett vägledningssamtal och planera dina studier?

Varmt välkommen!

Grundläggande vuxenutbildning – Gruv

På Gruv kompletterar du din utbildning på grundskolenivå. Om du har en kortare grundskoleutbildning än nio år eller behöver repetera ett ämne är Gruv ett bra alternativ.  Gruv är också en naturlig fortsättning för dig som är klar med dina SFI-studier.

På Högsby Lärcenter har du möjlighet att läsa svenska/svenska som andraspråk och engelska på plats.

Flera andra kurser kan erbjudas via distansstudier genom ett avtal med NTI-skolan.

Gymnasial vuxenutbildning – Kgy

Den gymnasiala nivån är till för dig som behöver komplettera kurser på gymnasienivå. Om du har ett ofullständigt gymnasiebetyg eller om du saknar kurser som behövs för att vara behörig till högskolan kan du komplettera med dessa ämnen.

Efter komplettering så utfärdar vi en gymnasieexamen från Komvux för dig.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att lägga upp en planering om du vill läsa till en gymnasieexamen.

Särskild utbildning för vuxna – Lärvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux vill ge dig kunskaper för att klara av att arbeta, bo, ha en bra fritid och vill ge dig förutsättningar för fortsatta studier. Undervisningen vill också ge dig möjlighet till ökad självkänsla och delaktighet i samhället.

Lärvux följer kursplaner som är fastlagda av Skolverket. Betyg eller intyg ges efter avslutad kurs.

Du är med och planerar din undervisning så att den passar dig. Tillsammans sätter vi upp mål som utgår från dina behov, förmåga, tidigare kunskaper och erfarenheter samt kursplanen.

Undervisningen sker i små grupper vid ett eller flera tillfällen i veckan. I vissa fall är undervisningen enskild.

Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag för att gå på lektionerna kan du söka ett statsbidrag. Vi kan hjälpa till med detta.

Svenska för invandrare - Sfi

Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen är till för vuxna som har annat modersmål än svenska. 

Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen.

Du har rätt till SFI när du: är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16), inte har grundläggande kunskaper i svenska och är folkbokförd i Högsby kommun.
Vi har just nu högt tryck på våra platser på SFI och det kan förekomma väntetid innan du kan börja. Du skriver i en ansökan till SFI på skolan.

Welcome to Sfi and courses in the Swedish language for immigrants! Sfi provides basic knowledge in Swedish and knowledge about Swedish society. You will also learn how to use computers as an aid in learning the language.

Who can study Sfi?

In order to study Sfi, you must be registered in Högsby. You must have a residence permit and you must be at least 16 years old.

Lesson times

We can offer lessons for both day and evening hours. Right now we have many candidates for our places and there may be waiting time before you can start. You type in an application to the SFI at the school.

Kursplanen på andra språk - Syllabus in other languages: