Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Miljö- och byggkontoret

Magnus Jönsson
Miljö- och Byggchef
Tel: 0491-29372
Kontakta Magnus Jönsson
Emil Stille
Stadsarkitekt
Tel: 0491-29109
Kontakta Emil Stille
Frida Olsson
Administratör
Tel: 0491-29190
Kontakta Frida Olsson
Sebastian Palmqvist
Byggnadsinspektör
Tel: 0491-29119
Kontakta Sebastian Palmqvist
Dan Öquist
Byggnadsinspektör/Markhandläggare
Tel: 0491-29148
Kontakta Dan Öquist
Josefine Engberg
Miljö- och livsmedelsinspektör
Tel: 0491-29106
Kontakta Josefine Engberg
Torgny Kratz
GIS-ingenjör/samordnare, Torsdagar
Tel: 0491-29144
Kontakta Torgny Kratz

Bostadsanpassning

Emma Paleski
Bostadsanpassningshandläggare
Tel: 0499-17161
Kontakta Emma Paleski

Webbutveckling av Novitell AB