Miljö- och byggkontoret

Magnus Jönsson
Miljö- och Byggchef
Tel: 010-356 50 70
Kontakta Magnus Jönsson
Emil Stille
Stadsarkitekt
Tel: 010-356 50 72
Kontakta Emil Stille
Frida Olsson
Administratör
Tel: 010-356 50 71
Kontakta Frida Olsson
Sebastian Palmqvist
Byggnadsinspektör
Tel: 010-356 50 75
Kontakta Sebastian Palmqvist
Karolina Morczynska
Byggkoordinator
Tel: 010-356 50 74
Kontakta Karolina Morczynska
Josefine Engberg
Miljö- och livsmedelsinspektör
Tel: 010-356 50 73
Kontakta Josefine Engberg
Torgny Kratz
GIS-ingenjör/samordnare, Måndagar och Torsdagar
Tel: 010-356 50 76
Kontakta Torgny Kratz

Bostadsanpassning

Maria Karlsson
Bostadsanpassningshandläggare
Tel: 010-353 71 46
Kontakta Maria Karlsson

Webbutveckling av Novitell AB