Verksamheten är enligt lag styrd via läroplaner och syftet är att skapa undervisning i fritidshemmet som ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Vi använder oss av utomhuspedagogik, fysisk aktivitet och lek för att stimulera eleverna.

Omsorg, utveckling och lärande är centrala delar i uppdraget.

Besöksadress:

Skolgatan 1b
579 71 Ruda

Telefon: 010-356 55 18