Ändring av del av detaljplan,
”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av Högsby stationssamhälle, Kalmar län” (DP 19), är utställd för granskning under tiden 2 mars till 23 mars 2020. Planförslag är förenligt med kommunens översiktsplan.

Ändring av del av detaljplan,
 ”Förslag till utvidgning och ändring av byggnadsplanen för del av Högsby samhälle och kommun (Högsby gärde) i Kalmar län” (DP 22), är utställd för granskning under tiden 2 mars till 23 mars 2020. Planförslag är förenligt med kommunens översiktsplan.

Detaljplanehandlingarna är utställda för granskning på Kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby, öppet måndag–torsdag, kl. 08–12 / 13–16 och fredag kl. 08–12 / 13–15, samt på kommunbiblioteket Misteln, Storgatan 17 i Högsby, öppet måndag–fredag kl. 09–18 och lördag kl. 09–13. Handlingarna finns även att tillgå på kommunens webbsida.

Under granskningstiden är ni välkomna att, senast den 23 mars 2020, skriftligen lämna frågor och synpunkter till följande adress: Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby eller miljobygg@hogsby.se.

Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen, se kap. 13 Plan- och bygglagen (2010:900) och Förvaltningslagen (2017:900).

För Högsby kommun
Enligt uppdrag/Miljö- och byggkontoret