Dessutom strävar vi efter ett gott samarbete mellan förskola, förskoleklass, skola och hemmet för att försöka skapa ett helhetsperspektiv på eleven och dess situation. Det blir ett naturligt samarbete med förskolan vid öppningar och stängningar samt vissa gemensamma aktiviteter under loven.

Fritidshemmet har ett nära samarbete med förskoleklassen men man arbetar också med idrott och NO i årskurs 1. Genom att dessutom lägga in fritidstid inom skolans ram så når vi ut till alla elever i åk 1-2.

Läs mer om oss i vår verksamhetsplan!

Postadress:

Fritidshem Hallonet
Kyrkogatan
579 80 Högsby 

Besöksadress:

Klobovägen 1
579 72 Fågelfors
Telefon: 010-356 55 46

fagelfors@skolan.hogsby.se