Detta kan vara uppdrag som: Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten, analyskostnad tillkommer), debiteras enligt fastställd timkostnad för 2023 (940 kronor).

Miljötaxa