Detta kan vara uppdrag som: Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten, analyskostnad tillkommer), debiteras enligt fastställd timkostnad för 2021 (900 kronor).