Detta kan vara uppdrag som: Vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten, analyskostnad tillkommer), debiteras enligt fastställd timkostnad för 2022 (920 kronor).

Miljötaxa