Det kan vara uppdrag som vattenprovtagning på uppdrag (ej badvatten, analyskostnad tillkommer), och det debiteras enligt fastställd timkostnad för 2024 till 1 107 kronor per timma.

Miljötaxa