Via länkarna här intill kan du läsa om hur Högsby kommun arbetar med krisberedskap, räddningstjänst och förebyggande arbete. Här finns även information om hur du kan göra för att öka din egen säkerhet och hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer.