Högsby kommun ska vara en säker plats att bo och verka i. Det är flera som är engagerade, och som på olika sätt har ansvar för att arbeta med detta. Till exempel polisen, Trafikverket, räddningstjänsten och olika avdelningar inom kommunen.

Alla ska känna sig trygga och säkra i Högsby kommun, du med!

På följande sidor kan du läsa om hur Högsby kommun arbetar med krisberedskap, räddningstjänst och förebyggande arbete. Här finns även information om hur du kan göra för att öka din egen säkerhet och hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer.