Verksamhetschef för centrala elevhälsan

Ansvarig för anpassad skola i kommunen:

Charlotte Lindgren
Verksamhetschef elevhälsan
Tel: 010-356 52 30
Kontakta Charlotte Lindgren

Skolsköterska

Den medicinska delen är en resurs för elever och föräldrar. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan utför enklare sjukvård, ger föreskrivna vaccinationer samt följer elevernas fysiska och psykiska utveckling genom bland annat återkommande hälsokontroller och hälsosamtal.

För Fröviskolan F-åk 5, Fagerhults och Fågelfors skola ansvarar:

Marie Bergquist
Skolsköterska
Tel: 010-356 52 33
Kontakta Marie Bergquist

För Högsby Lärcenter (HLC), Ruda skola, Fröviskolan åk 6-9 och Berga skola ansvarar:

Helena Andersson
Skolsköterska
Tel: 010-356 52 34
Kontakta Helena Andersson

Skolkurator

Kurator arbetar med de psykosociala frågorna i skolan. Med förebyggande och stödjande insatser ger kurator hjälp till elever och deras föräldrar. 

För Högsby Lärcenter, Berga och Ruda skola samt Fröviskolan åk 6-9 ansvarar:

Josefin Boman
Kurator
Tel: 010-356 52 31
Kontakta Josefin Boman

För Fröviskolan F-åk 5, Fågelfors, Fagerhults skola ansvarar:

Åsa Sjöberg
Kurator
Tel: 010-356 52 32
Kontakta Åsa Sjöberg

Specialpedagoger

Anneli Andersson
Specialpedagog
Tel: 010-356 52 35
Kontakta Anneli Andersson

Ann Håkansson
Specialpedagog
Tel: 010-356 52 36
Kontakta Ann Håkansson

Jessica Petersson
Specialpedagog
Tel: 010-356 52 37
Kontakta Jessica Petersson

Anna Robbertte
Specialpedagog
Tel: 010-356 52 38
Kontakta Anna Robbertte

Skolläkare

Frida Ödling träffas via skolsköterskorna.

Skolpsykolog

Träffas via chefen för elevhälsan.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren har som uppgift att genom samtal och information ge elever kunskap om yrken och utbildningar, så att de gör medvetna val. Studie- och yrkesvägledaren handlägger också den praktiska arbetslivsorienteringen.

Adress

Elevhälsan
Frövivägen 3B
579 32 Högsby