Hemtjänsten kan hjälpa dig med

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Personlig omsorg
  • Serviceinsatser

Trygghetslarm

Trygghetslarmet gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal från hemtjänsten vid oförutsedda situationer. Syftet med larmet är att skapa trygghet för dig i ditt hem. Vid akut behov av medicinsk hjälp ska du ringa SOS Alarm, telefonnummer 112.

Till trygghetslarmet finns en larmklocka ansluten och den är vattentät som gör den säker att ha på sig vid dusch eller bad. Larmklockans räckvidd kan variera och därför bör det göras ett räckviddsprov vid installation av ett trygghetslarm.

Trygghetslarmet kräver ett eluttag i bostaden och installationen tar inte mer än några minuter förutsatt att det finns mobiltäckning i området. Hemtjänsten behöver även få en extranyckel till bostaden vid installationen av trygghetslarmet.

Hemtjänsten använder sig av nyckelgömmor som är en plåtcylinder som sitter monterad på ytterdörren. I cylindern förvaras din nyckel och den har samma låsklass som ditt befintliga dörrlås. Nyckelgömman öppnas med hjälp av en elektronisk nyckel som endast hemtjänsten och hemsjukvården har tillgång till. 

Matdistribution

Om du inte själv kan laga mat eller ta dig till närliggande matservering kan du få bistånd i form av matdistribution. Det innebär att du får hem färdiglagade matportioner till dig. Matdistribution beviljas om behovet är kontinuerligt, det vill säga varje dag eller varannan dag. Matportionerna går att få vid lunch och som kvällsmat.

Matportionerna kostar 69 kronor/portion för lunch och 30 kronor/portion för kvällsmat (år 2022).

Personlig omsorg

Med personlig omsorg avses de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien och insatser för att bryta isolering, för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Serviceinsatser

Med serviceinsatser avses exempelvis praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning och tvätt eller hjälp med inköp, ärenden.

Du som lever i hushållsgemenskap har ett gemensamt ansvar för hushållet och för skötsel av bostaden. Hemtjänst i form av städning och tvätt ges därför inte om du är gift eller sammanboende med någon som har förmåga att sköta hemmet.

Skötsel av hemmet omfattar inte städning och tvätt efter vuxna barn eller andra anhöriga. I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, storstädning och inte heller städning av källare eller vindsutrymme.