Enligt skollagen är fritidshemmens syfte: "Att samverka och komplettera förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas bästa i ett helhetsperspektiv."

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Betydelsefulla inslag i verksamheten är språk och kommunikation, natur och samhälle, estetiska uttrycksformer samt lek, rörelse och hälsa.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och socialgemenskap.

Fritidshemmet Rönnen ligger mitt på Fröviskolans område. I huset delar förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på lokalerna. Det är cirka 50 barn inskrivna på Rönnen.

Fritidshem Rönnen 
Frövivägen 3B
579 32 Högsby

Tel: 010-356 53 05