Att hota, skrämmas, kalla barnet för saker som det upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel. Alla former av våld mot barn och ungdomar skadar dem allvarligt. Att bli utsatt för våld innebär en allvarlig kränkning av självkänslan. Om det är en förälder eller vårdnadshavare som misshandlar, fysiskt eller psykiskt, kan det skada trygghet och självkänsla extra djupt. Man får svårt att lita på andra människor och reaktioner som oro och nervositet är vanliga. Det är också vanligt att barns och ungdomars oro och sorg tar sig fysiska uttryck som till exempel ont i huvudet, ont i magen eller får svårt att sova. I Sverige är det enligt lag förbjudet att slå barn. Lagen mot barnaga kom 1979 och förbudet mot att slå barn gäller alla vuxna, även föräldrar och lärare.

Våld inom familjen innebär i de allra flesta fall att en kvinna misshandlas eller hotas av en man. Men det finns också kvinnor som misshandlar och hotar män, precis som det kan förekomma våld i samkönade relationer. Barn och ungdomar som upplever våld i hemmet tar alltid mer eller mindre skada av det.

Våld i hemmet kan vara fysiskt, det vill säga bestå av slag, knuffar, sparkar eller strypgrepp. Våld eller misshandel kan också vara psykisk. Exempel på psykisk misshandel är verbala hot och nedlåtande uttryck. Såväl fysisk som psykisk misshandel skrämmer och skadar barn.

Barn och ungdomar som upplever våld i hemmet kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. En del plågas av återkommande minnesbilder, till exempel när de ska sova. Det är viktigt att barn och ungdomar får hjälp med sina upplevelser och känslor som hör ihop med vad man sett och hört.

Källa: Brottsofferjourernas Riksförbund, boj.se, BRIS, barnperspektivet.se

Här finns flera länkar till information om våld i nära relationer

Här kan du läsa mer

Hit kan du vända dig

Ta kontakt med socialsekreterare i barn och familjegruppen på socialkontoret för konsultation eller för att göra en anmälan. Eller vänd dig till elevhälsan.

Elevhälsan

Kontakta oss