Fröviskolan är kommunens enda 6-9 skola. Hit skjutsas eleverna från kommunens övriga skolor. Hela kommunens åk 3-5 skjutsas även hit för få undervisning i slöjd.

De flesta lärarna i åk 7-9 undervisar i alla årskurser. Vi har tillgång till SYV (studie- och yrkesvägledare) på 100% tjänst. 

Skolområdets gemensamma bibliotek finns här och är bemannat med en tjänst.

Eleverna från de olika orterna blandas i åk 6 för att eleverna skall få en nystart och möjlighet till att utöka sin vänskapskrets. Skolan uppfyller kraven på en bra undervisningsmiljö med stora öppna ytor som gynnar trivseln hos såväl elever som personal.

Vårt mål är att förbättra elevernas meritvärde. Detta innebär att antalet elever med ofullständiga betyg skall minska och fler elever skall ha kunskaper och färdigheter som ger högre betyg.

Vi arbetar för en tydlighet i undervisningen. Eleven ska veta vad som är lektionens syfte och mål och hur bedömning av arbetet kommer att ske. 

Vi strävar efter att anpassa undervisningen och att ha ett varierat undervisnings- och redovisningssätt.

Postadress

Högsby kommun
Fröviskolan 6-9
57932 Högsby

Besöksadress

Fröviskolan 6-9
Frövivägen 3b
579 80 Högsby