Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Vill du starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde? Gör då så här:

Kontakta först dina grannar i området och stäm av intresset. Finns ett intresse så skapar ni en lista med kontaktuppgifter till de hushåll som vill vara med.

Det finns en blankett för kontaktombud som ni kan beställa på grannsamverkan@hogsby.se Utse sedan ett kontaktombud, fyll i blanketten och skicka in till grannsamverkan@hogsby.se Den som är kontaktperson ansvarar för att ha en uppdaterad kontaktlista på de hushåll/personer (max 15) som ingår i aktuellt område. Den listan ska inte skickas in, utan den behåller kontaktpersonen själv.

Sedan kontaktas ni av kommun och polis för att boka in ett möte.

Samverkan mot brott kan du läsa mer om vad grannsamverkan innebär.