Även Polisen måste lämna utlåtanden vid ansökan. Vi kan också komma att begära in utlåtanden från Skatteverket, kommunens miljökontor med flera. Det är därför viktigt att du lämnar in din ansökan så komplett som möjligt och i god tid.

Alkohollag är en svensk lag som gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor.

Vad krävs för att söka serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd måste kunna styrka att den är lämplig. Inga skatteskulder, förekommer inte i polisens register, kunskap i alkohollagen med mera.

Serveringsställe måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Vid tillfällig servering till allmänheten eller slutet sällskap räcker det att tillhandahålla mat.

Hur ansöker jag?

Här på sidan finns länk till "Mina sidor" där det finns blankett som du behöver för att ansöka om serveringstillstånd. Ansökan ska göras skriftligt och undertecknas av behörig person.

Skicka din ansökan till:

Högsby kommun
Kansliet
579 80 Högsby

Märk kuvertet ”Serveringstillstånd”.

Ansökningsavgift

Innan vi börjar utreda din ansökan behöver du dessutom ha betalat ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften ska du betala in till bankgiro 855-3307. Märk inbetalningen med namn och referensnummer 278.

Avgiften är avsedd att täcka kostnaden för handläggning av ansökan. Ansökan om serveringstillstånd handläggs inte förrän ansökningsavgiften är betald. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstid för ansökan om serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd och tillfälligt tillstånd till allmänheten är max två månader. För tillfälligt tillstånd till slutna sällskap är handläggningstiden max fyra veckor. Tiden räknas från när ansökan är komplett. Ambitionen är att det ska ta så kort tid som möjligt.

Mer information finns i samband med ansökningsblanketter.

Kunskapsprov

Det finns vissa undantag när du som sökande inte behöver göra kunskapsprov. Undantag kan göras om du som söker

  • har gjort kunskapsprov tidigare och har tillstånd.
  • för högst tre år har sedan gjort godkänt kunskapsprov.
  • har serveringstillstånd i kommunen.
  • har serveringstillstånd i en annan kommun.

Ansökningsblanketter hittar du på Mina sidor.

Högsby kommun samarbetar med Mönsterås kommun när det gäller serveringstillstånd.

Kontakt

Emma Aminder, alkoholhandläggare

Telefon: 010-353 71 53

E-post: kommun@hogsby.se