Det finns fyra utskott; kommunledningsutskott, personalutskott, socialutskott samt utbildningsutskott. Utskottens huvudsakliga uppgift är att följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter och ta initiativ för utveckling samt bereda frågor till kommunstyrelsen. Utskotten beslutar endast i frågor som kommunstyrelsen delegerat till utskotten. Utskotten har en viktig roll i kommunens styrsystem genom att lämna förslag till kommunstyrelsen på inriktningsmål för sina respektive verksamheter.

För att läsa protokollen från de olika utskotten samt kommunstyrelse och kommunfullmäktige klickar du på länken Protokoll till vänster i menyn. Välj sedan vilket protokoll du vill läsa och klicka på den. Då öppnar sig en struktur med mappar som är märkta med namn och år. Därunder finns protokollen uppradade i datumordning