Utskotten beslutar endast i frågor som kommunstyrelsen delegerat till utskotten. Utskotten har en viktig roll i kommunens styrsystem genom att lämna förslag till kommunstyrelsen på inriktningsmål för sina respektive verksamheter.

För att läsa protokollen från de olika utskotten samt kommunstyrelse och kommunfullmäktige klickar du på länken Protokoll i menyn. Välj sedan vilket protokoll du vill läsa och klicka på den. Då öppnar sig en struktur med mappar som är märkta med namn och år. Därunder finns protokollen uppradade i datumordning.

Läs mer om politisk organisation