Det är dock partiernas ansvar att leverera valsedlarna till röstmottagningsstället samt att se till så de inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.

Valnämnden har beslutat för EU-valet 2024 att de partier som inte har rätt enligt vallagen att få sina valsedlar utlagda själva distribuerar sina valsedlar till röstnings- eller vallokaler och lämnar till en röstmottagare som placerar valsedlarna i valsedelställ. Partierna ansvarar för kontroll att valsedlarna inte tar slut.

Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält till Valmyndigheten att det deltar i något val ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen och Valmyndigheten publicerar kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande partier på sin webbplats

Olika typer av valsedlar

Det finns tre olika sorters valsedlar: partivalsedlar, namnvalsedlar samt valsedlar med enbart valbeteckning, så kallade blanda valsedlar.

  • Partivalsedlar innehåller information om valtyp och partibeteckning
  • Namnvalsedlar innehåller information om valtyp, partibeteckning och kandidatnamn
  • Blanka valsedlar innehåller information om valtyp. Väljare kan skriva partinamn eller partinamn och namn på den kandidat som väljare önskar rösta på

Partierna beställer sina namnvalsedlar hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer partierna valsedlar hos Valmyndigheten.

Här finns information om förtidsröstningslokalvallokaler och öppettider.

Ordning och placering av valsedlar

De partier som har registrerat deltagande vid val till Valmyndigheten och skickat in blanka valsedlar till kommunen, sorteras i bokstavsordning i de valsedelställ som finns i röstningslokal och vallokaler.

Namnvalsedlar till övriga partier sorteras enligt turordning (efter ankomst till lokalerna).

Valaffischering

Kommunfullmäktige har beslutat att valaffischering 2024 får ske på föreslagna kommunägda fastigheter.

Önskar partiet sätta upp valaffischer på annan mark är det upp till varje parti att ansöka om tillstånd hos markägaren.

Mer information

Mer information för partier finns på Valmyndighetens hemsida www.val.se