Namnvalsedlar

På namnvalsedlarna står det kandidatnamn, partinamn och vilket val valsedeln gäller för, till exempel riksdagsvalet. Längst ner på valsedeln står vilket område valsedeln gäller för, till exempel en viss valkrets. På namnvalsedeln finns en text där det framgår hur du kan personrösta.

Partierna beställer sina namnvalsedlar hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer partierna valsedlar hos Valmyndigheten.

Det är partierna som själva lägger ut och fyller på sina namnvalsedlar där du kan rösta. 

Här finns information om förtidsröstningslokalvallokaler och öppettider.

Ordning och placering av valsedlar

De partier som har registrerat deltagande vid val till Valmyndigheten och skickat in blanka valsedlar till kommunen, sorteras i bokstavsordning i de valsedelställ som finns i röstningslokal och vallokaler.

Namnvalsedlar till övriga partier sorteras enligt turordning (efter ankomst till lokalerna).

Valaffischering

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 61 2018-05-07) att valaffischering 2018 får endast ske på föreslagna platser enligt framtaget kartmaterial.

Mer information

Mer information för partier finns på Valmyndighetens hemsida www.val.se