Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras tolv månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt och beräknas på hushållets bruttoinkomst. 

Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor per månad.

Avgifter i förskoleverksamheten 

 • Barn ett:  Tre procent av inkomsten, dock högst 1 688 kronor per månad.
 • Barn två:  Två procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad.
 • Barn tre:  En procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Barn fyra:  Ingen avgift.

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)

 • Barn ett:  Två procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor per månad.
 • Barn två:  En procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Barn tre:  En procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Barn fyra:  Ingen avgift.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

 • Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas maxtaxan utan reducering
 • Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering
 • Avgift för barn i åldern 3-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

Avgift för lovomsorg

Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, så kallad lovomsorg. Platsen debiteras tolv månader per år. Följande avgift tas ut (procent av inkomsten):

 • Barn 1-3:  0,5 procent av inkomsten, dock högst 281 kronor per månad
 • Barn 4:  Ingen avgift

Allmän förskola

Tiden för 3-5 åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar.

Nivå

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Förskola

3,0 %

2,0 %

1,0 %

Skolbarnomsorg

2,0 %

1,0 %

1,0 %

Lovplats

0,5 %

0,5 %

0,5 %