På näringslivskontoret arbetar vi aktivt för att gynna utvecklingen av näringslivet i Högsby kommun. 

Kontakta näringslivskontoret om du har några frågor eller vill ha besök på ditt företag.