På näringslivskontoret arbetar vi aktivt för att gynna utvecklingen av näringslivet i Högsby kommun. 

Kontakta näringslivskontoret om du har några frågor eller vill ha besök på ditt företag.

Intresseanmälan – Kurs i att starta företag

Funderar du eller någon du känner på att starta företag? Högsby kommun har för avsikt att tillsammans med Atrinova erbjuda kurs i att starta företag. Kursen kommer erbjudas under ett antal kvällar under våren 2022 och innehålla information om att starta företag, dialog och erfarenhetsutbyte samt inspiration i form av gästföreläsare. 

Jag tar tacksamt emot intresseanmälningar via e-post eller telefon.

/William Vitikainen, chef kommunledningskontoret, Högsby kommun

E-post: william.vitikainen@hogsby.se 

Telefon: 0491-291 15