Principen om eget val i hemtjänsten betyder att personer med beviljade hemtjänstinsatser ifrån kommunens biståndshandläggare har rätt och möjlighet att själva välja vem som ska utföra insatserna bland de hemtjänstutförare/företag som blivit godkända av kommunen (efter det att företaget anmält sitt intresse av att verka inom hemtjänsten).

Information till företag

Intresserade utförare/företag har möjlighet att löpande ansöka om att bli godkänd utförare av kommunen för att få bedriva verksamhet inom kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget och ansökningsformuläret beskriver de krav som varje utförare måste uppfylla för att bli godkänd som utförare av hemtjänst i kommunen.

För frågor och ytterligare information, kontakta socialchefen.