Försäljning av tobak

För att få sälja tobak och liknade produkter måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggkontoret. Till ansökan ska du bland annat bifoga ett egenkontrollprogram.
I egenkontrollprogrammet beskriver du vilka rutiner verksamheten har för att se till att lagen följs.

Din ansökan

När du ansöker om tillstånd kontrollerar vi din lämplighet att sälja tobaksvaror utifrån ekonomisk skötsamhet och brottslighet. Vi kontrollerar också personer som vi bedömer kan ha betydande inflytande i verksamheten.

Miljö- och byggkontoret utför årlig tillsyn av handel med tobak, vid tillsyn ska verksamheten kunna visa upp ett skriftligt egenkontrollprogram.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill börja sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du anmäla det till miljö- och byggkontoret.
Du ska också bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver vilka rutiner verksamheten ska ha för att uppfylla lagens krav. Egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp vid tillsyn och vara tillgängligt för personalen.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill börja sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till miljö- och byggkontoret.
Du ska också bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver vilka rutiner verksamheten ska ha för att uppfylla lagens krav. Egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp vid tillsyn och vara tillgängligt för personalen.