En kris definieras på följande sätt: ”En situation utlöst av yttre händelse, som hotar individens fysiska existens, sociala identitet och i tillvaron.”

Kris och Utveckling, J Kullberg.

Handlingsberedskap 

 • Om deltagare i omsorgsgruppen får kännedom om någon form av händelse som skulle kunna beröra omsorgsgruppen så tas kontakt med skolchef eller berörd rektor för försäkran om att denne känner till situationen.
 • Deltagare i omsorgsgruppen som har möjlighet gör sig anträffbara, under förutsättning att man känner till händelsen.
 • Skolchef tar kontakt med berörd rektor.
 • Berörd rektor kallas till omsorgsgruppen.
 • Berörd rektor avgör om mentor/pedagog eller annan medarbetare kallas.
 • Skolchef sammankallar omsorgsgruppen via telefonkedja.
 • Om inget annat bestäms så träffas omsorgsgruppen så snart som möjligt på Fröviskolans skolkontor. 

Handlingsplan

Omsorgsgruppens huvuduppgift är att utgöra ett stöd för elever, barn, personal och anhöriga vid dödsfall och svåra olyckshändelser.

 • Vad har hänt? Omsorgsgruppen skaffar sig en översiktlig bild över vad som hänt.
 • Vilka stödfunktioner behöver kopplas in? Vilka kan vi behöva hjälp av? Är de funktioner som behöver larmas larmade? Lista vilka som behöver ha information om händelsen? När behövs informationen?
 • En information skrivs vilken kan användas utåt. Bestäm vem som ska ge informationen? Exempel på funktioner/personer som kan behöva information är lärare, elever, föräldrar, kommunledning, kommunens informatör och media.
 • Gå igenom vilka som främst är berörda av händelsen?
 • Gå igenom vilka arbetsuppgifter som alla berörda har.
 • Bestäm vem som uppdaterar de ”omsorgsdeltagare” som eventuellt inte finns med på mötet.
 • Bestäm när omsorgsgruppen ska återträffas. Glöm inte att kalla deltagare i gruppen som eventuellt inte hade möjlighet att delta vid första mötet.
 • Återträffen inleds med en rekapitulering av vad som hänt samt vad vi gjort sedan förra mötet. Bestäm vad vi behöver göra fortsättningsvis.
 • När händelsen inte längre är ett ärende för omsorgsgruppen så ska omsorgsgruppen träffas för att utvärdera sitt arbete.

Skolledning:

 • Susanne Winsth, tillförordnad kommunchef: 010-356 60 01
 • Marie Lööf, Skolchef: 010-356 52 00
 • Åsa Norrsén, Rektor Berga, Ruda, Fågelfors, Fagerhult: 010-356 52 06
 • Roger Petersson, Rektor övergripande skolfrågor 010-356 52 03
 • Marie Larsson, Rektor förskolan: 010-356 52 07
 • Andreas Visén, Biträdande rektor Fröviskolan 6-9 Högsby samt Högsby Lärcenter: 010-356 52 08
 • Evelyn Eriksson, Rektor Fröviskolan F-5 Högsby: 010-356 52 05
 • Jenny Ramsner-Joelsson, Rektor Fröviskolan 6-9 Högsby samt Högsby Lärcenter: 010-356 52 04

Omsorgsgruppens medlemmar:

 • Marie Bergquist, Skolsköterska: 010-356 52 33
 • Åsa Sjöberg, Kurator: 010-356 52 32
 • Magdalena Klaesson-Enlund, Lärare åk 7-9: 010-356 53 66
 • Charlotte Lindgren, Verksamhetschef elevhälsan: 010-356 52 30
 • Josefin Boman, Kurator: 010-356 52 31
 • Carina Karlsson, Lärare åk 0-6: 010-356 53 05
 • Sofia Reinhagen, Förskollärare förskola: 010-356 54 50
 • Jennie Olsson, Lärarassistent förskola: 010-356 54 08
 • Jacqueline Kuster, Administratör: 010-356 52 14
 • Sabina Bergeskans Skogh, Lärare Högsby Lärcenter: 010-356 52 57
 • Birgitta Bom, Lärare åk 0-6, 010-356 55 01
 • Helena Andersson, Skolsköterska: 010-356 52 34