”En kris definieras på följande sätt: ”En situation utlöst av yttre händelse, som hotar individens fysiska existens, sociala identitet och i tillvaron.”

Kris och Utveckling, J Kullberg

Handlingsberedskap 

 • Om deltagare i omsorgsgruppen får kännedom om någon form av händelse som skulle kunna beröra omsorgsgruppen så tas kontakt med skolchef eller berörd rektor för försäkran om att denne känner till situationen.
 • Deltagare i omsorgsgruppen som har möjlighet gör sig anträffbara, under förutsättning att man känner till händelsen.
 • Skolchef tar kontakt med berörd rektor.
 • Berörd rektor kallas till omsorgsgruppen.
 • Berörd rektor avgör om mentor/pedagog eller annan medarbetare kallas.
 • Skolchef sammankallar omsorgsgruppen via telefonkedja.
 • Om inget annat bestäms så träffas omsorgsgruppen så snart som möjligt på Fröviskolans skolkontor. 

Handlingsplan

Omsorgsgruppens huvuduppgift är att utgöra ett stöd för elever, barn, personal och anhöriga vid dödsfall och svåra olyckshändelser.

 • Vad har hänt? Omsorgsgruppen skaffar sig en översiktlig bild över vad som hänt.
 • Vilka stödfunktioner behöver kopplas in? Vilka kan vi behöva hjälp av? Är de funktioner som behöver larmas larmade?Lista vilka som behöver ha information om händelsen? När behövs informationen?
 • En information skrivs vilken kan användas utåt. Bestäm vem som ska ge informationen? Exempel på funktioner/personer som kan behöva information är lärare, elever, föräldrar, kommunledning, kommunens informatör och media.
 • Gå igenom vilka som främst är berörda av händelsen?
 • Gå igenom vilka arbetsuppgifter som alla berörda har.
 • Bestäm vem som uppdaterar de ”omsorgsdeltagare” som eventuellt inte finns med på mötet.
 • Bestäm när omsorgsgruppen ska återträffas. Glöm inte att kalla deltagare i gruppen som eventuellt inte hade möjlighet att delta vid första mötet.
 • Återträffen inleds med en rekapitulering av vad som hänt samt vad vi gjort sedan förra mötet. Bestäm vad vi behöver göra fortsättningsvis.
 • När händelsen inte längre är ett ärende för omsorgsgruppen så ska omsorgsgruppen träffas för att utvärdera sitt arbete.

Skolledning:

 • Richard Gustafsson, Kommunchef: 0491-291 02
 • Marie Lööf, Skolchef: 0491-292 01
 • Åsa Norrsén, Rektor åk 7-9 Fröviskolan Högsby: 0491-292 47
 • Roger Petersson, Rektor Fagerhult, Fågelfors: 0491-292 28
 • Marie Larsson, Rektor förskolan: 0491-292 68
 • Andreas Visén, Rektor åk F-6 Fröviskolan Högsby: 0491-292 19
 • Evelyn Eriksson, Rektor Berga, Ruda: 0491-292 24
 • Jenny Ramsner-Joelsson, Rektor IM Högsby Utbildningscenter: 0491-293 53

Omsorgsgruppens medlemmar:

 • Marie Bergquist, Skolsköterska: 0491-292 38
 • Åsa Sjöberg, Kurator: 0491-294 30
 • Magdalena Klaesson-Enlund, Lärare åk 7-9: 0491-294 42
 • Charlotte Lindgren, Verksamhetschef elevhälsan: 0491-292 16
 • Josefin Boman, Kurator: 0491-294 45
 • Carina Karlsson, Lärare åk 0-6: 0491-291 93
 • Sofia Reinhagen, Ugglans förskola: 0491-296 09
 • Jennie Olsson, Lillebos förskola: 0491-291 92
 • Jacqueline Kuster, administratör: 0491-292 18
 • Sabina Bergeskans Skogh, Lärare HUC: 0491-293 65
 • Birgitta Bom, Lärare åk 0-6, 0491-293 02
 • Charlotte Ek Rosander, Skolsköterska: 0491-292 15