Time Care Pool: Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem där du som timvikarie själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. 

login.hogsby.se (HK Mobility Guard): Inloggningssida för att nå Självservice och intranätet (Bubblan).