För alla anställda och förtroendevalda 

Visma Window via appen Pmobile 

I Pmobile går det att nå de flesta funktioner. Här kan du bland annat se saldon, rapportera tid och avvikande tjänstgöring, registrera flex samt registrera utlägg direkt på mobilen.

Använd appen P-mobile via tjänstemobilen, surfplattan alt. klicka direkt på länken här. Alla funktioner inom Visma Window finns att tillgå i Visma Window via webb, se nedan.

För anställda med personlig kommundator inom tjänsten

Visma Window, Proceedo via webb

Alla funktioner i Visma Window: välj ikonen Visma i verktygslisten via intranätet

För anställda, förtroendevalda och ÖSK utan tillgång till personlig kommundator inom tjänsten 

Alla funktioner i Visma Window, Proceedo

Via dator ange:  https://login.hogsby.se

Välj inloggningsmetod Svensk e-ID SP Svensk e-ID

Klicka på menyvalet Visma Window

Logga in i Visma

För alla anställda 

Interna e-tjänster för alla anställda, till exempel ansöka om friskvårdsbidrag
Via mobil alternativt via dator - klicka här

TimeCare Pool - Portal för dig som vikarie
Du når portalen via mobil eller dator: TimeCare Pool.

För att kunna boka dig som vikarie måste du meddela oss när du är tillgänglig. Det gör du digitalt via länken till portalen ovan. När du vill arbeta som timvikarie ska du skriva in ett tillgänglighetsschema i systemet TimeCare Pool. Du måste uppdatera tillgänglighetsschemat kontinuerligt för att kunna bli bokad.

TimeCare Multi Access - Arbetstidsportal för ordinarie anställda
Här når du portalen för inloggning: TimeCare Multi Access.

TimeCare Multi Access används för strategisk bemanningsplanering samt för effektiv och flexibel hantering av skiftande verksamhetsbehov och personaltillgång. Systemet används framförallt inom vård- och omsorgssektorn och hanterar de flesta arbetsscheman inom detta område.

För övrig inhyrd personal i samverkan

Ange https://login.hogsby.se Klicka på ”Webbdosa” och logga in på sidan.

Välj menyvalet ”Bubblan, Självservice, Visma Window, HKdistans”.

Logga in mot aktuellt system 

Kontakta IT-supporten om du inte kan logga in eller om det finns behov av att nå ytterligare funktion via distans.
Telefon: 010-356 50 25 kontorstid.