Time Care Pool
Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem där du som timvikarie själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. 

login.hogsby.se (HK Mobility Guard)
Inloggningssida för att nå Självservice och intranätet (Bubblan).