Under planprocessen är det Myndighetsnämnden som beslutar om planförslag ska ställas ut för samråd eller granskning, för att sedan antas av Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Miljö- och byggkontoret ansvarar för att genomföra planarbetet.

Prioritet 1

 • Ny vändplan vid Lantmätaregatan, Hanåsa 1:18
 • Huseby 7:2, Högsby 1:32 med flera, södra delen av Storgatan
 • Fritidsboende vid Aboda Klint
 • Vändplan och cykelväg vid Hasselstigen
 • Ändring av planprogram vid Snuggan
 • 10 stycken planändringar i Berga samhälle

Prioritet 2

 • 17 stycken planändringar för utökad byggrätt i Högsby kommun
 • Frövi 1:93, program för fastigheten Frövi 1:93 med omnejd
 • Frövi 1:72, utredning för bebyggelse mellan kanalen och Emån
 • Högsby 1:32 med flera, Storgatan etapp 3
 • Högsby 1:32 med flera, Storgatan etapp 5
 • Högsby 1:32, Krukmakargatan - Orrstigen
 • Mogården
 • Planprogram för Gösjön

Prioritet 3

 • Gösjön, området kring badplatsen och utmed Gösjön norrut
 • Gösjön, nytt område norr om Gösjön
 • Högsby 1:32, utredning för Terminalområdet i Högsby