Under planprocessen är det Myndighetsnämnden som beslutar om planförslag ska ställas ut för samråd eller granskning, för att sedan antas av Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Miljö- och byggkontoret ansvarar för att genomföra planarbetet.

Planarbeten

Prioritet 1

 1. Ny vändplan vid Lantmätargatan
 2. Högsby 1:32 med flera, norra delen av Storgatan
 3. Huseby 7:2, Högsby 1:32 med flera, södra delen av Storgatan
 4. Planprogram för Frövi- och Kvillenområden
 5. Odensvi fritidsområde, etapp ett
 6. Ny räddningsstation i Fagerhult
 7. Fritidsboende vid Aboda Klint

Prioritet 2

 • 5 st. detaljplaneändringar för utökning av byggrätt i norra delen av Berga samhälle
 • Frövi 1:93, program för fastigheten Frövi 1:93 med omnejd
 • Frövi 1:72, utredning för bebyggelse mellan kanalen och Emån
 • Högsby 1:32 med flera, Storgatan etapp 3
 • Högsby 1:32 med flera, Storgatan etapp 5
 • Högsby 1:32, Krukmakargatan - Orrstigen
 • Hasselstigen, ny väg inklusive gång-och cykelväg
 • Mogården (Dr Mobergers väg)
 • Planprogram för Gösjön

Prioritet 3

 • 25 st. ytterligare planändringar för utökad byggrätt i Högsby kommun
 • Gösjön, området kring badplatsen och utmed Gösjön norrut
 • Gösjön, nytt område norr om Gösjön
 • Högsby 1:32, utredning för Terminalområdet i Högsby

Övrigt

Intressentplaner

 • Elsabo herrgård (Solhöjden)