Under planprocessen är det Myndighetsnämnden som beslutar om planförslag ska ställas ut för samråd eller granskning, för att sedan antas av Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Miljö- och byggkontoret ansvarar för att genomföra planarbetet.

Prioplaner

Prioritet 1

1. Ny vändplan vid Lantmätargatan

2. Högsby 1:32 med flera, norra delen av Storgatan

3. Högsholm 1:1, 1:6 med flera, Kvillgården och gamla polishuset (planen har vunnit laga kraft)

4. Huseby 7:2, Högsby 1:32 med flera, södra delen av Storgatan

5. Planprogram för Frövi- och Kvillenområden

6 och 7. 2 st. planändringar för utökning av byggrätt i centrala Högsby

Prioritet 2

 • 29 st. ytterligare detaljplaneändringar för utökning av byggrätt runt om i Högsby kommun
 • Frövi 1:93, program för fastigheten Frövi 1:93 med omnejd
 • Frövi 1:72, utredning för bebyggelse mellan kanalen och Emån
 • Högsby 1:32 med flera, Storgatan etapp 3
 • Högsby 1:32 med flera, Storgatan etapp 5
 • Högsby 1:32, Krukmakargatan - Orrstigen
 • Hasselstigen, ny väg inklusive gång-och cykelväg
 • Mogården (Dr Mobergers väg)

Prioritet 3

 • Gösjön, området kring badplatsen och utmed Gösjön norrut
 • Gösjön, nytt område norr om Gösjön
 • Högsby 1:32, utredning för Terminalområdet i Högsby

Övrigt

 • Utvecklings- och skötselplan för Emån och Lanhagen
 • Kommunal cykelstrategi, arbete i samverkan med Östra Smålands Kommunalteknikförbund