Telefon: 073-840 24 54, 070-637 22 65 

Gatuadress: Välenbadet

Postort: 570 72 Fagerhult

E-post: valenbadet@gmail.com

Facebook:

Välenbadets Camping