När man sätter in en kamin och/eller gör ny rökkanal ska detta anmälas till kommunen. Blanketten som ska fyllas i och skickas in är ”Anmälan” och ”Enkel kontrollplan för installation av braskamin och rökkanal”. Vidare skall det skickas in en specifikation över vad för typ av kamin och rökkanal som valts samt en ritning över vart i huset kaminen kommer att placeras. Du kommer att få ett beslut om startbesked tillskickat dig som talar om att åtgärden med inskickad kontrollplan är godkänd och det är därmed ok att börja med installationen.

Ska du installera en kamin till en befintlig skorsten som inte använts på ett tag kanske sotaren vill komma dit och provtrycka den innan för att se att rören är täta.

Du ska alltid ta kontakt med sotaren när du ska sätta in en eldstad så att de kan komma och kontrollera rökkanalen samt installationen när allt är klart. Du får då ett besiktningsprotokoll från sotaren som talar om att anläggningen är godkänd.

När monteringen av kamin och rökkanal är klar skickar du in en kopia på det besiktningsprotokoll du fått från sotaren tillsammans med ifylld kontrollplan och ”Begäran om slutbesked” (som skickas till dig i samband med att du får startbeskedet) till oss. Kostnad för handläggning av anmälan är enligt beslutad taxa av kommunfullmäktige.

PBL-taxa

Ärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser samt Boverkets byggregler och handläggs av byggnadskontorets inspektör.

Blanketten "Anmälan" samt beskrivningen av kaminen, ritningen och KP (kontrollplan) för braskamin och rökkanal skickar du in till nedanstående adress:

Högsby kommun
Miljö- och byggkontoret
579 80 Högsby

Har du frågor så tveka inte att höra av dig.