Vid frågor gällande rengöring (sotning) eller brandskyddskontroll kontakta kommunens skorstensfejarmästare, Thomas Kaspersson; telefon: 0491-213 52 eller mobil: 070-621 35 22.