När ditt behov av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du beviljas särskilt boende. För att beviljas särskilt boende ska du ha ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov under hela dygnet för att tillgodose behov av personlig omsorg, tillsyn, skydd och sjukvård. Behov av dessa insatser ska uppstå under hela dygnet och vid tillfällen som inte går att planera.

Hjälp i form av till exempel städning, inköp, matlagning och liknande service är inte att betraktas som vård- och omsorgsinsatser.

I Högsby kommun finns det två särskilda boenden för äldre: Dr Mobergers väg, och Kyrkvägen i Fagerhult.

Ansökan