Skylt vid Mogården. Text: Riksbyggen utvecklar 101 moderna vård- och omsorgsboenden åt Emådalens trygga hem.

När ditt behov av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du beviljas särskilt boende. För att beviljas särskilt boende ska du ha ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov under hela dygnet för att tillgodose behov av personlig omsorg, tillsyn, skydd och sjukvård. Behov av dessa insatser ska uppstå under hela dygnet och vid tillfällen som inte går att planera.

Hjälp i form av till exempel städning, inköp, matlagning och liknande service är inte att betraktas som vård- och omsorgsinsatser.

I Högsby kommun finns det tre särskilda boenden för äldre: Dr Mobergers väg, Kvillgården i Högsby och Kyrkvägen i Fagerhult.

Ansökan

Under perioden 2015–2021 kommer kommunens äldreboenden att förändras genom nybyggnation och ombyggnad för att höja kvaliteten i boendet. När det är klart kommer boendena att vara vid nuvarande Dr Mobergers väg i Högsby samt Kyrkvägen i Fagerhult.