På nätet finns mycket information att hitta inom detta område, både fakta och vilken hjälp som finns att få:

  • UMO – Din ungdomsmottagning på nätet
  • Youmo – Här kan du välja information på olika språk
  • 1177 – om alkohol, riskbruk, missbruk och beroende
  • CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Dopingpreparat, vissa kosttillskott och vissa läkemedel kan likställas med droger och medför förutom påverkan på kroppen också risk för beroende. Här kan du läsa mer om detta:

Dopingjouren

Till Dopingjouren kan man också ringa anonymt till telefonnummer: 020-54 69 87.

Inom kommunen kan du vända dig till elevhälsan eller till individ- och familjeomsorgen för konsultation eller förfrågningar om hjälp och stödinsatser för enskilda individer eller hela familjer. Vill du göra en anmälan vänder du dig till individ- och familjeomsorgen.

Kontakta oss