Berga

Vid Åsevägen och söder om Sjöslätt.

Fagerhult

Vid Stationsvägen.

Fågelfors

Privatägd mark på Fågelfors bruksområde.

Högsby

Vid Fraktvägen, Televägen och Industrigatan (sistnämnda ägd av Högsby Energi AB)

Ruda

Vid Af Harmens väg/Industrigatan, Fader Uddes väg och korsningen Kalmarvägen - Oskarshamnsvägen.

Dessutom finns planlagd outnyttjad industrimark i Allgunnen, som ägs av privata fastighetsägare.