Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. 

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Mer information om rösträtt hittar du här

Röstlängden

För att få rösta måste man vara upptagen i en så kallad röstlängd. Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Alla som finns i röstlängden får ett röstkort. Valmyndigheten upprättar röstlängden 30 dagar före varje val.

Uppfyller du kriterierna för rösträtt blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Valmyndigheten hämtar uppgifterna från Skatteverkets register över folkbokföringen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Du som är utlandssvensk behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Här kan du anmäla dig till röstlängden hos Skatteverket

Innehåller röstlängden felaktiga uppgifter? 

Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt uteslutits ur röstlängden kontaktar Valsamordnare som är utsedd av Valnämnden att göra rättelser i röstlängden.

Röstkort

På ditt röstkort står det ditt namn, nummer i röstlängden, vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Har du inte fått ditt röstkort eller till exempel tappat det kan du beställa ett nytt dubblettröstkort hos kommunen.

Röstkort är ett krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas. Du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Det finns däremot inte något krav på att du ska ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal eller på en utlandsmyndighet. Det underlättar dock arbetet för röstmottagarna om väljaren har med sig sitt röstkort. Röstkortet är personligt och får inte samlas in av röstmottagarna utan ska återlämnas till väljaren när han/hon prickats av i röstlängden.

Legitimation

Sedan riksdagsvalet 2006 måste du som väljare kunna identifiera dig med hjälp av en giltig id-handling. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass.

Saknar du id-handling eller inte har med sig den kan någon som känner du intyga din identitet. Personen som intygar detta måste ha sin giltiga id-handling med sig.