Alsterån vid Böta kvarn

Alsterån vid Böta kvarn

Högsby kommun har tillsammans med Nybro och Mönsterås kommuner deltagit i dialog kring processen på olika sätt, genomfört en enkätundersökning bland angränsande markägare och tagit fram en gemensam skrivelse till Länsstyrelsen och Naturvårdverket.

Du kan läsa mer om utredningen av ekoparkerna Hornsö och Böda via Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats:
Utredning av ekoparkerna Hornsö och Böda