Bevattningsförbudet i Björkshult och Grönskåra upphävs från och med den 6 oktober 2023

Pågående arbeten och driftstörningar

  • -

    VA-sanering, Järnvägsgatan i Berga

    Den 7 juni 2023 påbörjades den första etappen av en VA-sanering på Järnvägsgatan i Berga. Den 4 september 2023 påbörjades den andra etappen av VA-saneringen på Järnvägsgatan och Stationsgatan. 

    Den 20 september 2023 startar tredje etappen av VA-saneringen på Järnvägsgatan och Stationsgatan i Berga. Schaktarbeten som tar hela vägens bredd kommer utföras vilket gör att delar av Västergatan och Stationsgatan behöver stängas av enligt kartbild på ÖSK:s webbplats.

    Mer information på ÖSK:s webbplats

Webbutveckling av Novitell AB