Vid akut psykisk ohälsa, kontakta Region Kalmar län:

  • Akutpsykiatrisk avdelning, Västerviks sjukhus, telefon 0490-864 73.
  • Akutpsykiatrisk avdelning, Kalmar sjukhus, telefon 0480-817 70.
  • Vid akut livshotande tillstånd, ring 112!

För mer information om psykiatrisk vård, gå till:

1177 Vårdguidens webbplats