För dig som privatperson kan det handla om exempelvis utökad tomtareal eller olika nyttjanderätter för ändamål som trädgård, vedupplag eller parkering etc.

För dig som företagare kan det handla om odling och betesmark, parkeringsplatser, reklamskyltar eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Hur ansöker man om arrende?

Om du är intresserad av att arrendera en fastighet eller ett område från kommunen och har identifierat en lämplig plats för ditt ändamål, är första steget att kontakta miljö- och byggkontoret. Där kan du få mer information om möjligheten till arrende på fastigheten. Ansökningsprocessen kan variera beroende på ändamålet och fastighetens typ.

Villkor och avgifter

Villkoren för arrende av kommunens mark eller fastighet varierar beroende på flera faktorer, inklusive ändamålet med arrendet och områdets specifika förutsättningar. Avgifter kan också variera beroende på storlek och läge av det arrenderade området.

Avtalets längd

Normalt sätt sträcker sig ett arrendeavtal över en förutbestämd period, som kan variera beroende på ändamålet och typen av fastighet. Avtalet kan vara både kort- och långsiktigt.

Kontakta Miljö- och byggkontoret

För att få mer information om arrende av mark eller fastighet i Högsby kommun, är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Vi finns till hands för att svara på dina frågor, ge dig råd och hjälpa dig genom ansökningsprocessen. Snabbaste svarsvägen är via vår e-mail miljoochbygg@hogsby.se