För dig som privatperson kan det handla om till exempel utökad tomtareal eller olika nyttjanderätter på kommunal mark.

För dig som företagare kan det handla om odling och betesmark, parkeringsplatser, reklamskyltar eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark eller har frågor, kontakta Miljö- och byggkontoret.