För dig som privatperson kan det handla om till exempel utökad tomtareal eller olika nyttjanderätter på kommunal mark.

För dig som företagare kan det handla om odling och betesmark, parkeringsplatser, reklamskyltar eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark eller har frågor, kontakta Miljö- och byggkontoret.

Kontakt och öppettider för Miljö- och byggkontoret

Kontoret nås enklast via telefon, måndag till torsdag 08.00–16.00 samt fredag 08.00-15.00. Kommunens växel har telefonnummer 0491–290 00. 

Du kan också kontakta kommunens arrendeansvarige direkt på telefonnummer 0491–291 90.