Kommunfullmäktige fastställer inför varje budgetår taxor och avgifter för kommunala verksamheter i Högsby kommun. Den nya taxan för plan- och bygglov baseras helt på prisbasbeloppet som årligen fastställs av Statistiska Centralbyrån. Prisbasbeloppet för 2024 är fastställt till 57 300 kronor.

En sammanställning av Plan- och bygglovstaxan för 2024 hittar du här nedan: