Syftet med checken är att åstadkomma ett samarbete aktörer emellan genom att skapa ”Sockenrundan i Fagerhult”. Det blir en samverkan mellan Högsby kommun, aktörerna i området och Fagerhults AIK. Vi kommer att skapa en flyer där rundan presenteras med beskrivning av de olika utflyktsmålen och aktörerna. Vi vill också genom FAIK kunna hyra ut cyklar. På den här rundan kommer man att kunna ta sig med olika färdmedel, cykel, bil, motorcykel och det finns också möjlighet att vandra i anslutning till rundan. Vi vill skapa förutsättningar för samverkan för ökad attraktivitet i området genom att initiera samarbeten mellan olika aktörer. Det skulle till exempel kunna vara fikapaket + cykelhyra o liknande.

Vi vill att våra aktiviteter ska bidra till inspiration, erfarenhetsutbyte och nytändning hos aktörerna inom besöksnäringen.

Projektet pågår fram till 2020-11-30 och finansieras genom en leadercheck från Astrid Lindgrens Hembygd (Landsbygdsprogrammet).

Loggor för Astrid Lindgrens Hembygd Lokalt ledd utveckling, Leader samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden