Förskolan ligger i samma byggnad som skola/fritidshem och är en förskola med tre avdelningar. 

Vi arbetar medvetet med att skapa mötesplatser där barnen träffas mellan avdelningarna, vilket skapar trygga relationer med alla pedagoger. 

Vi har en fantastik närmiljö med tillgång till både en stor gård, skogen och samhället. 

Utbildningen i förskolan har fyra prioriterade utvecklingsområden. Matematik, språk, hållbar utveckling och normer och värden.
Inom språkområdet arbetar vi alltid med Bornholmsmodellen, Fonomix och TAKK oavsett vilket mål från Läroplanen vi arbetar mot. 

Samarbetet med vårdnadshavarna gör att vi tillsammans kan ge alla barn de bästa förutsättningarna för en rolig och lärorik tid på förskolan. 

Postadress

Berga förskola
Kyrkogatan 
579 80 Högsby

Besöksadress

Västergatan 24
579 40 Berga

Telefon: 010-356 54 45

E-post: trollbacken@skolan.hogsby.se

Arbetslagsledare Lena Sinnerström: 010-356 54 45