Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras. 

En remiss har genomförts under fjärde kvartalet 2019. Den har sammanställts och ett ställningstagande av översiktsplanens aktualitet kommer göras av kommunstyrelsen den 26 maj och sedan i kommunfullmäktige den 8 juni.

Förslag till beslut är att översiktsplanen fortsatt är aktuell denna mandatperiod, men vi pekar också ut ett antal områden kommunen framöver komma behandla djupare i sin strategiska planering.

Översiktsplanen