Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras. 

En remiss har genomförts under fjärde kvartalet 2019. Den har sammanställts och ett ställningstagande av översiktsplanens aktualitet har gjorts av kommunstyrelsen den 26 maj och i kommunfullmäktige den 8 juni.

Förslag till beslut är att översiktsplanen fortsatt är aktuell denna mandatperiod, men vi pekar också ut ett antal områden kommunen framöver komma behandla djupare i sin strategiska planering.

Översiktsplanen

Aktualitetsprövningen nu är genomförd

Kommunfullmäktige har förklarat att översiktsplanen ses som aktuell för mandatperioden 2018-2022.

Miljö- och byggkontoret har påbörjat arbetet med planeringsstrategi (som ersätter aktualitetsprövningen) för Högsby kommun mandatperioden 2022-2026.