Om din verksamhet använder dricksvatten från en enskild vattenbrunn behöver du göra en separat registrering hos oss. Det gäller för all kommersiell verksamhet som till exempel, restaurang, camping, bed and breakfast eller liknande.

Du får starta din verksamhet två veckor efter att vi har fått in din anmälan eller så fort du får ditt beslut om att registreringen är klar.
Vi fakturerar dig för en timmes handläggning vid registrering. Om du påbörjar verksamhet utan att ha registrerat den hos oss kommer en straffavgift tas ut.

Är du osäker på om din verksamhet ska registreras eller har andra frågor eller funderingar? Hör av dig till oss.

Offentlig kontroll

Det är du som bedriver verksamheten som är skyldig att veta vad som krävs utifrån lagstiftningen och se till att all personal har den kunskap som krävs för att hantera livsmedel på ett säkert sätt.

Miljö- och byggkontoret gör kontroller av din verksamhet främst i förebyggande syfte för att se till att konsumenterna får mat som inte utgör en hälsorisk eller att de blir lurade. Det innebär att vi gör både oanmälda och anmälda kontroller. Hur ofta kontroller sker beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs.
Från och med år 2024 faktureras du efter att vi har gjort kontrollen.

Ändring i din verksamhet

Det är du som har ansvaret för verksamheten som ska se till att tillsynsmyndigheten alltid har aktuell information om anläggningen.
Till exempel om du utökar din verksamhet, byter lokal eller upphör
ska du meddela miljö- och byggkontoret.
Det är kostnadsfritt.