Högsby kommun tar emot fakturor via InExchange Factorum AB.

Följande uppgifter måste anmälas till InExchange:

Kunden: Högsby kommun
Organisationsnummer: 212000-0688
Peppol-adress: 0007:2120000688
GLN: 7362120000685
Kontaktperson: Martin Nilsson
Telefonnummer: 0491-29260
Mailadress: martin.nilsson@hogsby.se 
Format på faktura: Svefaktura
VAN-leverantör: InExchange
Referens: Kostnadsställe (Exempel på referens: 1011)

Om ni inte har ett affärssystem:
Använd vår fakturaportal: https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/hogsby/

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintligt affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via specifika företag. Där erbjuds olika e-fakturalösningar för att passa alla typer av verksamheter.