Högsby kommun tar emot fakturor via InExchange Factorum AB.

Följande uppgifter måste anmälas till InExchange:

  • Kunden: Högsby kommun
  • Organisationsnummer: 212000-0688
  • Peppol-adress: 0007:2120000688
  • GLN: 7362120000685
  • Kontaktperson: Martin Nilsson
  • Telefonnummer: 0491-29260
  • Mailadress: martin.nilsson@hogsby.se 
  • Format på faktura: Svefaktura
  • VAN-leverantör: InExchange
  • Referens: Kostnadsställe (Exempel på referens: 1011)

Om ni inte har ett affärssystem:

Använd vår fakturaportal: https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/hogsby/

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintligt affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via specifika företag. Där erbjuds olika e-fakturalösningar för att passa alla typer av verksamheter.