Ansökningsavgift

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten: 6 000 kronor
 • Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap: 6 000 kronor
 • Utvidgat tillstånd: 3 000 kronor
 • Utökad serveringstid: 1 500 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 4 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap: 500 kronor
 • Anmälningsavgift för cateringföretag som har serveringstillstånd: 300 kronor

Tillsynsavgifter

Avgifterna för tillsyn baseras på verksamhetens alkoholförsäljning.

 • Omsättning mellan 0 – 50 000 kronor: 1 000 kronor
 • Omsättning mellan 50 001 – 100 000 kronor: 2 000 kronor
 • Omsättning mellan 100 001 – 250 000 kronor: 3 000 kronor
 • Omsättning mellan 250 001 – 500 000 kronor: 4 000 kronor
 • Omsättning mellan 500 001 – 600 000 kronor: 5 000 kronor
 • Omsättning över 600 001 kronor: 7 000 kronor
 • Avgift för påminnelse om restaurangrapport: 1 000 kronor