Servering till allmänheten

Stadigvarande tillstånd

 • Nyansökan: 9 409,50 kronor.
 • Provsmakningstillstånd (8.kap 7 § 2 AL): 9 409,50 kronor.
 • Utökat tillstånd (lokal, dryckesslag, tid): 4 981,50 kronor.
 • Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) en till två dagar: 2 767,50 kronor.
 • Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan tre dagar eller fler:
  4 981,50 kronor.
 • Byte av delägare med 50 procent eller mer: 9 409,50 kronor.
 • Byte av delägare mindre än 50 procent: 4 981,50 kronor.
 • Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme: 6 642 kronor.

Tillfälligt tillstånd

 • Tillfälligt tillstånd en dag: 4 428 kronor.
 • Tillfälligt tillstånd två dagar eller fler: 6 642 kronor.
 • Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) en dag: 4 428 kronor.
 • Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) två dagar eller fler: 7 195,50 kronor.
 • Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme en till två tillståndshavare: 4 981,50 kronor.
 • För varje tillkommande tillståndshavare enligt ovan: 1 107 kronor.

Servering till slutet sällskap

Stadigvarande tillstånd

 • Nyansökan: 9 409,50 kronor.
 • Cateringtillstånd, inklusive godkännande av lokal: 9 409,50 kronor.
 • Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid, gästkategori) en till två dagar: 1 107 kronor.
 • Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan tre dagar eller fler:
  2 767,50 kronor.

Kunskapsprov - tre försök

Typ av prov

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, cateringtillstånd, provsmakningstillstånd: 2 214 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 2 214 kronor.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap: 2 214 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 107 kronor.

Anmälningsavgift

Typ av avgift

 • Anmälan om serveringsansvariga (8 kap. 18 § AL): 276,75 kronor.

Avgift för tillsyn

Typ av avgift

 • Ordinarie årlig tillsynsavgift för varje serveringsställe: 2 214 kronor.
 • Serveringstid efter klockan 01.00 betalar dessutom: 1 107 kronor.
 • För sen inlämning av restaurangrapport: 1 660,50 kronor.