Verksamt.se

För dig som driver eller vill starta företag!

Verksamt.se är en företagarsajt där myndigheterna; Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlat information, verktyg och e-tjänster som du som befintlig eller presumtiv företagare har nytta av. Du hittar information om alltifrån uppstart till avvecklande av företag.

Atrinova Företagsutveckling

En företagsinkubator med syftet att stödja uppstart av nya företag och främja utveckling av befintliga företag mitt i länet.

Atrinova fokuserar på företag med kunskapsintensiv och gärna högteknologisk verksamhet. Verksamheten har som målsättning att skapa livskraftiga, självbärande företag som har sitt säte och bedriver sin huvudsakliga verksamhet mitt i länet. I uppdraget ligger att förmedla kompetens, kontakter och kapital till utvecklingsorienterade bolag. 

Almi

Funderar du på om ett eget företag skulle vara något för dig?

Almi är verksamt i företagandets alla skeden med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Almi är en regional företagspartner som finns nära kunden, med ett rikstäckande nätverk och ett globalt perspektiv.

Coompanion

Coompanion – Vill du starta eget företag tillsammans med andra, till exempel ett kooperativt företag eller vill du ha hjälp med att hitta andra samarbetsformer? Vi kan alla företagsformer men är särskilt kunniga på företagsformen ekonomisk förening... företagsformen som passar särskilt bra för företagande i ett kooperativ.

Eldrimner

Eldrimner är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk.

Eldrimner hjälper dig som är mathantverkare – i starten såväl som i utvecklingen av företaget – genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.