Om du vill sälja eller servera folköl ska du anmäla det till miljö- och byggkontoret.

För att verksamheten ska få sälja eller servera folköl finns särskilda krav som behöver vara uppfyllda:

  • För att få sälja folköl i butik måste verksamheten även sälja livsmedel som kan bli en komplett måltid till exempel mejeriprodukter, torrvaror, charkprodukter och grönsaker. Lokalen måste vara godkänd för livsmedelverksamhet.
  • För att få servera folköl i verksamheten behöver du även servera mat. Lokalen måste vara godkänd för livsmedelverksamhet.

Har din verksamhet redan serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmälan om försäljning av folköl.

Egenkontrollprogram

Verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram som beskriver hur reglerna för försäljning och servering av folköl fullföljs i verksamheten, till exempel ålderskontroll och hantering av berusade människor. Egenkontrollen ska bifogas i anmälan och kunna visas upp vid tillsynsbesök.