Berga Kyrka

Berga  Kyrka 

Berga distriktskyrka i Högsby församling har tillkommit genom stiftelsen Berga Kapells försorg.
Kyrkan invigdes i december 1959.

I samband med att stiftelsen upplöstes 1984, överlämnades kyrkan till Högsby församling.

Kyrkans altarskåp skapades 1986 av konstnär Eva Spångberg, Stockaryd, och snickare Tore Engström, Berga. Kyrkoorgeln är byggd av Kunkels orgelverkstad. Klockstapeln uppe på Dotemoberg alldeles norr om kyrkan uppfördes 1950.

 

Fagerhults kyrka

Fagerhults kyrka 

Fagerhults kyrka byggdes 1894 och består av ett långhus med före detta sakristia i öster. Tornet är försett med spetsig spira. Kyrkan, vars stil är gotikimiterad, uppfördes invid den gamla träkyrkan som invigdes 1740.

Av äldre inventarier som finns bevarade förtjänar att nämnas ett altarskåp från cirka 1475. På dess mittparti ser man S:t Erasmus och på var sida om henne S:t Lars och S:t Birgitta.

 

Fågelfors kyrka
Fågelfors kyrka

Fågelfors församlingskyrka uppfördes av sockenbor med benägen hjälp av brukspatronen kapten J M Ekströmer 1884-85, efter ritningar av arkitekten F G A Dahl. Efter en genomgripande restaurering 1963-64 återfick kyrkan i stort sett sitt ursrungliga utseende.

Långhuset har öppet kor med romansk rundbåge i medeltida stil. Inredningen utgörs av mörkblå långbänkar och takbjälkar i samma färg.

Bland inventarierna märks dopfunten av grå ölandssten, ritad av skulptören Eric Sand, Strängnäs, och skänkt av fru Ingrid Ekströmer 1964. Kyrkans förnämsta konstverk är den stora matta som pryder korgolvet. Den är komponerad och vävd av Kalmarkonstnären Ann-Mari Holke och donerad av församlingens syföreningar.

I koret finns också andra moderna konstverk, till exempel en ambo, ett processionskors och en påskljusstake utförda av träkonstnären Allan Lindholm, Oskarshamn. Kyrkans verkliga rariteter torde vara 1400-talsklockorna i det höga tornet med spira.

 

Högsby Kyrka
Högsby kyrka

Högsby kyrka är centralt belägen i Högsby församling vid den vackra Emån i tätorten Högsby. Dess smäckra torn från 1885 speglar sig i Emåns vatten.

Kyrkans långhus och sakristia speglar kyrklig byggnadskultur från medeltid till sent 1700-tal. I kyrkan finns två vackra senmedeltida altarskåp. Det största av dem är placerat över altaret, medan det andra finns till vänster i kyrkans kor. Läktarorgeln är från 1931, kororgeln invigdes 1987.

I kyrkans vapenhus finns en runsten, som från början stod fritt vid Staby skans söder om Högsby. Denna runsten har daterats till 1050-talet. Med sin "Gud hjälpe"-inskription utgör den det första vittnesbördet om kristnandet av Högsbybygden.

 

Långemåla kyrka
Långemåla Kyrka

Långemåla kyrka, invigd nyårsdagen 1832, är en så kallad Tegnérlada, byggd helt i Karl Johanstil. Den ersatte en gammal, mindre träkyrka, som troligen uppförts vid 1600-talets mitt.

År 1908 flyttades predikstolen från sin ursprungliga plats över altaret till norra väggen. 1914 tillkom, altartavlan, föreställande Jesus i Getsemane. Den är målad av Ivar Hoflund, Kalmar. År 1954 renoverades kyrkans interiör genomgripande och kyrkan fick sin nuvarande orgel, byggd av Troels Krohn, Fredriksborgs orgelbyggeri, Hillreö, Danmark.

Bland inventarierna märks särskilt två altarskåpsdörrar från 1400-talet. Den ena av dem återger bland annat Växjö domkyrka vid samma tid och är därmed den tidigaste kända bilden av domkyrkan. Två skulpturer, som suttit på altarskåpsdörrarnas insidor, finns också bevarade, likaså fem skulpturer från 1600-talet. Nattvardskalken är från 1730-talet.

I anslutning till kyrkogårdens norra sida finns ett gravfält med ett 80-tal forngravar.