Nyheter

2021-09-22

Coronaviruset – här hittar du information

Information om coronaviruset och covid-19.

2021-09-22

Högsby kommun klättrar 61 placeringar i ranking av företagsklimat

Högsby kommun är i år på plats 223 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det är en förbättring med 61 placeringar jämfört med förra året.

2021-09-22

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Fredag den 24 september kommer Högsby Energi att utföra underhållsarbete på fjärrvärmenätet. Detta kommer under dagen att medföra störningar på värme och varmvattenleveranser i delar av Högsby samhälle.

2021-09-21

Föreläsning om livsstil och hälsa

Välkommen att anmäla dig till kostnadsfri föreläsning med fika.

2021-09-21

Tyck till om Högsby kommun

Nu pågår SCB:s medborgarundersökning. Den mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

2021-09-21

Nybyggnationen i Fagerhult – kort lägesrapport

I Fagerhult pågår nybyggnation av 18 särskilt boendelägenheter i ett plan på tomten där Välengården tidigare låg.

2021-09-16

Sporthallar öppnas åter för bokningar för allmänheten

Från och med den 30 september 2021 öppnas sporthallar i Högsby kommun åter för bokningar för allmänheten.

2021-09-14

Skicka in förslag på kandidater till stipendier och miljö- och byggpris

Papper och penna

Kommunledningsutskottet efterlyser förslag med motiveringar på kandidater till tre stipendier:

  • Idrotts- och ungdomsledarstipendium 2021
  • Kulturstipendium 2021
  • Föreningsstipendium 2021

Myndighetsnämnden efterlyser förslag med motiveringar på kandidater till:

  • Miljö- och byggpris 2021

2021-09-14

Bevattningsförbudet upphävs den 1 oktober

Från och med fredag 1 oktober upphävs bevattningsförbudet i Hultsfred och Högsby kommuner.

2021-09-14

Bevattningsförbud gäller från och med den 1 juli 2021

Den 30 juni beslutade förbundsdirektionen för Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, om att ett bevattningsförbud ska införas i Hultsfreds och Högsby kommuner från 1 juli. 

Webbutveckling av Novitell AB