Nyheter

2022-09-26

Idag börjar Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39 (26 september till 2 oktober i år). Årets tema är mat.

Läs mer på MSB:s webbplats om Krisberedskapsveckan

2022-09-21

Skicka in förslag på kandidater till stipendier och miljö- och byggpris

Kommunledningsutskottet efterlyser förslag med motiver­ingar på kandidater till tre sti­pendier:

  • Idrotts‐ och ungdomsle­darstipendium 2022
  • Kulturstipendium 2022
  • Föreningsstipendium 2022

Myndighetsnämnden efterly­ser förslag med motiveringar på kandidater till:

  • Miljö‐ och byggpris 2022 

Webbutveckling av Novitell AB