Invånare

Välkommen till Högsby kommun!

 

Vision - Högsby kommun 2025

Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.

Nyheter och information

Sommarens öppettider på Individ- och familjeomsorgen

2019-06-19

Individ- och familjeomsorgen har begränsade öppettider under v 27-29.

 

Från och med den 13 juni klockan 12.00 upphävs eldningsförbudet i Högsby kommun

2019-06-13

Från och med idag, 13 juni kl 12.00, råder inte längre eldningsförbud i Högsby kommun.

 

Hämtningsdagar och utebliven tömning av sopkärl

2019-06-13

Via Östra Smålands Kommunalteknikförbunds webbplats kan du se dina hämtningsdagar och anmäla utebliven tömning för ditt sopkärl

 

Högsby kommuns växel och reception blir Servicecenter

2019-06-10

Receptionen/växeln på Högsby kommun är från 10 juni Servicecenter.  I samband med detta övergår den dagliga hanteringen av ärenden som kommer in via olika kanaler såsom e-post, telefon, brev, personliga besök med mera till ett ärendehanteringssystem. Detta möjliggör en bättre uppföljning över flödet i respektive ärende, och vi får bättre koll på vilken typ av ärenden som kommer in till kommunen och vilken förvaltning som berörs.

 

Ny fixartjänst i kommunen

2019-06-07

Är du över 70 år eller funktionshindrad och behöver hjälp med enklare sysslor i hemmet? Ta hjälp av den nya fixartjänsten i Högsby kommun.

 
Snabbval