Invånare

Välkommen till Högsby kommun!

 

Vision - Högsby kommun 2025

Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.

Nyheter och information

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

2018-10-15

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 

MRSA-utbrottet avslutat

2018-10-15

MRSA-utbrottet som uppdagades i somras är nu avslutat då ingen fortsatt smittspridning skett under hösten. Ärendet har handlagts i samråd med smittskydd och vårdhygien i Kalmar län.

 

Nominering av stipendiater

2018-10-09

Kommunledningsutskottet och Myndighetsnämnden
efterlyser förslag med motiveringar på kandidater till kommunens stipendier.

 

Julmarknad

2018-10-05

Företagare och föreningar är välkomna att anmäla sig, se annons.

 
Snabbval