Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Nyheter

2023-02-03

Information om öppettider på Kolsrums återvinningscentral

Under 2023 utökar vi antalet lördagar som Kolsrums återvinningscentral håller öppet.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda flera lördagar då återvinningscentralen håller öppet. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och förbättra vår service, detta är ytterligare ett steg för en ännu bättre tillgänglighet, säger Stefan Lind, driftchef på Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK.

Den 4 februari (klockan 09.00-13.00) är ett av de datum som Kolsrums återvinningscentral har lördagsöppet.

2023-02-03

Hälsolots på plats i Högsby

Malin Johansson, hälsolots

Malin Johansson, hälsolots

Socialt stöd och socialt sammanhang är två av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. Nu finns en hälsolots i Högsby för att arbeta med just detta.

2023-02-01

Information om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Information från Pensionsmyndigheten:

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

2023-02-01

Sund Smart Stark Senior

  • Är du 65+?
  • Vill du lära dig mer om din hälsa och hur du kan förbättra den?
  • Vill du få tips om hur du kan få ett rikare och friskare liv?
  • Är du intresserad av att prova på olika motionsformer?

Högsby kommun genomför i samarbete med Region Kalmar län och föreningslivet gemensamma aktiviteter för seniorer 65 år+ under våren 2023. Välkommen med anmälan till aktiviteter och föreläsningar.

Sund Smart Stark Senior startar den 22 februari.

2023-02-01

Informationsmöte om energiförbrukning

Behöver din förening hjälp med att sänka sina energikostnader? Kommunens energi- och klimatrådgivning kan hjälpa till med råd om hur du kan sänka föreningens energiförbrukning.

Välkommen till ett digitalt möte med energi- och klimatrådgivare Daniel Hägerby, måndag den 13 februari klockan 18.00–19.30. 

Läs mer om informationsmötet

Webbutveckling av Novitell AB