Nyheter

2019-08-22

Följ med på studiebesök till Grönskogs Gård

Den 28 augusti informerar Jens Nilsson, Emåförbundet, och Martin Svensson, Grönskogs Gård, om ett biotopvårdsprojekt som förbättrat lekplatser för fisk. 

Vatten. Foto: Jens Gustafsson
2019-08-21

Samrådsunderlag inför ansökan om uttag av grundvatten för dricksvattenproduktion vid Fågelfors vattenverk, Högsby kommun

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) har med hjälp av Norconsult AB tagit fram ett samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. 

Webbutveckling av Novitell AB