Nyheter

2021-07-26

Kungörelse om laga kraft för detaljplan

Detaljplan för del av Högsby 1:32 m.fl. fastigheter vid norra delen av Storgatan, i Högsby, Högsby kommun

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 juli 2021.

2021-07-22

Drop-in vaccination covid-19

Region Kalmar län erbjuder Drop-in vaccination till dig som är 18 år eller äldre och som ännu inte har fått vaccin. 

Datum: 28 juli
Tid: 12.00-18.00
Plats: Parkeringen vid Almasri/Bann Thai, Järnvägsgatan 37 i Högsby

Ta med dig din legitimation.

2021-07-22

Coronaviruset – här hittar du information

Information om coronaviruset och covid-19.

2021-07-21

Information om sophämtningen i Högsby

Sophämtningen är tyvärr försenad denna vecka på grund av sjukdom.

Mer information på Östra Smålands Kommunalteknikförbunds webbplats

2021-07-19

Information om otjänligt dricksvatten vid Gösjön camping och bad

Med anledning av höga värden av Koliforma bakterier MÅSTE dricksvattnet kokas före någon form av användning.

Dricksvattenprov utfördes 15 juli och provtagning görs regelbundet.

För mer information, kontakta Miljö- och byggkontoret i Högsby kommun. Telefon: 0491-290 00 (växel).

2021-06-30

Bevattningsförbud gäller från och med den 1 juli 2021

I dag, den 30 juni, beslutade förbundsdirektionen för Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, om att ett bevattningsförbud ska införas i Hultsfreds och Högsby kommuner från 1 juli. Förbudet gäller tills vidare.

2021-06-29

Eldningsförbud i hela Kalmar län

Från klockan 12.00 torsdag den 10 juni gäller eldningsförbud i Högsby kommun och i hela Kalmar län. Beslutet gäller tills vidare.

Symbol eldningsförbud

Webbutveckling av Novitell AB