Nyheter

2020-04-01

Coronaviruset – här hittar du information

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Högsby kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

2020-04-01

Tvätta inte bilen på gatan

Nu när våren är på ingång med soliga dagar väljer många att tvätta sin bil. Gör det på rätt sätt!

2020-03-26

Tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorg och skolbarnomsorg för arbetslösa, permitterade, föräldralediga samt tim- och vikarieanställda

Barn till arbetslösa, permitterade och föräldralediga vårdnadshavare schemaläggs av enhetschef eller rektor i samråd med personalen upp till i genomsnitt 15 timmar per vecka.

Webbutveckling av Novitell AB