Nyheter

2021-03-02

VA-sanering i Fågelfors

Den 8 mars 2021 kommer ett VA-saneringsarbete i Fågelfors att inledas på grund av att det gamla ledningsnätet behöver förnyas. Berörda gator är Nygatan, Åkerstigen, Kyrkogatan, Gärdesvägen, Movägen, Mostigen och Tjärdalsvägen. Arbetet kommer att utföras av rörläggarlaget och beräknas pågå fram hösten 2021. 
Läs mer hos ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund

2021-03-02

VA-sanering på Gästgivarevägen i Fagerhult

Den 8 mars 2021 kommer ett VA-saneringsarbete på Gästgivarevägen i Fagerhult att inledas på grund av att det gamla ledningsnätet behöver förnyas. Arbetet kommer att utföras av rörläggarlaget och beräknas pågå fram till juni 2021.
Läs mer hos ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund

2021-02-25

Fritidsgårdarna i Högsby kommun håller stängt under perioden 1-5 mars

Efter rekommendationer från Kalmar läns smittskyddsläkare har huvudmannen beslutat att elever på gymnasiet och i årskurs 7-9 ska undervisas på distans under perioden 1-5 mars. Smittskyddsläkaren motiverar den rekommendationen med risken för ytterligare smittspridning i länet när eleverna återgår till skolan.

Med utgångspunkt i smittskyddsläkarens rekommendationer har Högsby kommun, i samråd med övriga kommuner i länet, beslutat att fritidsgårdarna håller stängt under perioden 1-5 mars.

2021-02-25

Distansundervisning för gymnasiet och högstadiet i Högsby kommun

Efter rekommendationer från Kalmar läns smittskyddsläkare har huvudmannen beslutat att elever på gymnasiet och i årskurs 7-9 ska undervisas på distans under perioden 1-5 mars. Smittskyddsläkaren motiverar den rekommendationen med risken för ytterligare smittspridning i länet när eleverna återgår till skolan.

Webbutveckling av Novitell AB